ปรัชญา คำขวัญ
ปรัชญา คำขวัญ
ปรัชญาโรงเรียน

   ลูก ม.น.ร. เป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคม


คำขวัญของโรงเรียน

   วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน