วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน ลูก ม.น.ร. เป็นคนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศผู้ชนะ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 02 มิ.ย. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อที่มีผลการเรียน o ร และ มผ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 26 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 11 พ.ค. 66
ประกาศ รูปแบบการแต่งกายนักเรียน โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 01 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่องกำหนดการ โครงการจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนใหม่และปรับพื้นฐานการเรียนรู้โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2566 29 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการงานสอนและเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน) โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 26 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่องรายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 24 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่องผลรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบทั่วไปแผนการเรียน (SBMLD) กำหนดการรายงานตัว วันที่ 1 เมษายน 66 - ม.1 เวลา 09.00-12.00 น. - ม.4 เวลา 13.00-16.00 น. 28 มี.ค. 66
อ่านวารสารออนไลน์ "รอบรั้วแสดดำ"
ฉบับที่ 32/2565 ประจำวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 31/2565 ประจำ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 33/2565 ประจำวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 30/2566 ประจำวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 29/2566 ประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2566
ฉบับที่ 28/2566 ประจำวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ภาพกิจกรรม
งานแนะแนวการศึกษา
ผู้บริหาร

นางรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน