ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,16:11  อ่าน 144 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,16:08  อ่าน 145 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,16:06  อ่าน 160 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตนา ยอดญาติไทย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2564,16:02  อ่าน 164 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ชื่ออาจารย์ : นายวรกานต์ จุลกนก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,11:09  อ่าน 183 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ชื่ออาจารย์ : นายวรกานต์ จุลกนก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,11:03  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67
ชื่ออาจารย์ : นายวรกานต์ จุลกนก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:55  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนวงดนตรีเยาวชน Singha drum and bugle corp
ชื่ออาจารย์ : นายวรกานต์ จุลกนก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:43  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Thailand international marching band festival 2015
ชื่ออาจารย์ : นายวรกานต์ จุลกนก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:40  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : World music contest 2013 (ดนตรีโลก ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์))
ชื่ออาจารย์ : นายวรกานต์ จุลกนก
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยครู (หัวหน้าระดับชั้น ม.1)
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 2564,10:33  อ่าน 153 ครั้ง
รายละเอียด..